سلام ، به وب سایت شرکت کارا صنعت تیوان هونام خوش آمدید

ایجاد یکپارچگی در کلیه سطوح پروژه(طراحی،مهندسی،مهندسی خرید،اجراء و راه اندازی)

پروژه پتروشیمی

شرکت لیدوما

شرکت لیدوما

شرکت جندی شاپور

شرکت جندی شاپور

شرکت کارا صنعت تیوان هونام

شرکت کارا صنعت تیوان هونام