شرکت مهندسی لیدوما

§        شرکت لیدوما

v    نام پروژه :   فاز 13 پارس جنوبی

v    فعالیت : هیدرو تست ، رفع پانچ و راه اندازی

v    تعداد تست پکیج : کلیه پکیج های فاز 13