سلام ، به وب سایت شرکت کارا صنعت تیوان هونام خوش آمدید

ایجاد یکپارچگی در کلیه سطوح پروژه(طراحی،مهندسی،مهندسی خرید،اجراء و راه اندازی)

پروژه ها

شرکت سازه پاد

شرکت سازه پاد

شرکت همپا

شرکت همپا

شرکت پایندان

شرکت پایندان

شرکت لیدوما

شرکت لیدوما

شرکت جندی شاپور

شرکت جندی شاپور

شرکت کارا صنعت تیوان هونام

شرکت کارا صنعت تیوان هونام