درباره ما

درباره شرکت کارا صنعت تیوان هونام

شركت كارا صنعت تيوان هونام با تكيه بر بيش از يك دهه دانش و تجربه مهندسان خود در صنايع نفت، گاز و پتروشيمي نرمافزار جامع مديريتي، مهندسي و اجرائي متناسب با نيازها و چالشهاي شركتهاي فعال در پروژههاي نفت و گاز توليد نموده است

نرم افزار كارا بر اساس پايش و ثبت تجارب اجرائي پيمانكاران در پروژههاي مختلف صنعت نفت طراحي شده است و به عنوان يكي از كاربردي ترين نرمافزارهاي موجود در ايران معرفي ميگردد. اولين نرمافزار تخصصي دفتر فني پايپينگ و كنترل كيفي را توليد و بكار گرفتند، ١٣٨٦موسسين اين شركت در سال سال نسخه كاملي از راهحلهاي اجرائي را منطبق با استانداردهاي روز دنيا را با هدف يكپارچهسازي اطﻼعات ١١طي پروژه و با استفاده از فناوري روز دنيا خلق كردهاند. صنعت EPC كارا يك شركت غني از انرژي و هدف است و از نخستين شركتهاي فعال در توليد نرمافزارهاي تخصصي نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته ميباشد. ما با ارائه نرمافزار تخصصي خود براي نخستين بار در كشور روشهاي نوين و منحصر به فردي را در راستاي حل مشكﻼت موجود در اين صنعت بكار گرفتهايم. هدف اين شركت ضمن تضمين امنيت دادههاي فني مهندسي و اجرائي، افزايش بهرهوري نيروي انساني، صرفهجويي اقتصادي، ايجاد چشم انداز و نگاهي نو در چالش برانگيزترين صنعت اين كشور ميباشد. در نتيجه، ما يك استاندارد جديد براي مديريت پروژه و خدمات مشتري ايجاد كرده ايم.

ویترین ویدئو
01
یکپارچگی

با نرم افزار کارا کسب و کارتان را به صورت یکپارچه مدیریت کنید

02
رضایت مشتری

تمام تلاش ما در جهت رضایت شما می باشد. ما به شما اطمینان می دهیم

03
پردازش کامل

کارا هسته ای قدرتمند جهت پردازش انواع دیتا های شما می باشد

چرا نرم افزار کارا

کارا اولین نرم افزار جامع پروژه های نفتی و گازی در ایران می باشد که کاملا تحت وب کار می کند.

رم افزار كارا بر اساس پايش و ثبت تجارب اجرائي پيمانكاران در پروژههاي مختلف صنعت نفت طراحي شده است و به عنوان يكي از كاربردي ترين نرمافزارهاي موجود در ايران معرفي ميگردد

امنیت نرم افزار 100%
سرعت بخشی به کار 100%
کنترل پروژه 100%
مشتری های فعال
+
پروژه های انجام شده
+
کارشناسان تیم
+
سال های شکوهمند
+