سلام ، به وب سایت شرکت کارا صنعت تیوان هونام خوش آمدید

ایجاد یکپارچگی در کلیه سطوح پروژه(طراحی،مهندسی،مهندسی خرید،اجراء و راه اندازی)

فرم رزومه

مرحله 1 از 2

وضعیت تاهل
تاریخ تولد
1399/01/01
آدرس

سوابق حرفه ای

نام شرکت/سمت
تاریخ شروع به کار
تاریخ قطع همکاری

در صورت داشتن سابقه ای دیگر فیلد های زیر را پر نمایید

نام شرکت/سمت
تاریخ شروع به کار
تاریخ قطع همکاری

مهارت ها

Max. file size: 10 MB.